Raportul Procedurii si Comunicare rezultat evaluare la procedura de atribuire a contractului de achzitie publica avand ca obiect,, SERVICII DE ORGANIZARE WORKSHOP-URI, IN CADRUL PROIECTULUI “SERVICII INTEGRATE PENTRU O COMUNITATE DEZVOLTATA ,, , COD SMIS 140638. – publicat 12 Septembrie 2023

Anunt de participare la procedura de atribuire a contractului de achzitie publica avand ca obiect,, SERVICII DE ORGANIZARE WORKSHOP-URI, IN CADRUL PROIECTULUI “SERVICII INTEGRATE PENTRU O COMUNITATE DEZVOLTATA ,, , COD SMIS 140638, Activitatea A5 Workshop-uri/ campanie de informare si constientizare /actiuni specifice in domeniul combaterii discriminarii si promovarii multiculturalismului si actiuni de implicare activa si voluntariat al membrilor comunitatii in solutionarea problemelor cu care se confrunta comunitate.

Anunt de participare la procedura de atribuire a contractului de achzitie publica avand ca obiect,, SERVICII DE ORGANIZARE WORKSHOP-URI, IN CADRUL PROIECTULUI „SERVICII INTEGRATE PENTRU O COMUNITATE DEZVOLTATA ,, , COD SMIS 140638, Activitatea A5 Workshop-uri/ campanie de informare si constientizare /actiuni specifice in domeniul combaterii discriminarii si promovarii multiculturalismului si actiuni de implicare activa si voluntariat al membrilor comunitatii in solutionarea problemelor cu care se confrunta comunitatea.

Anunt de participare la procedura de atribuire SERVICII DE ORGANIZARE WORKSHOP-URI, IN CADRUL PROIECTULUI “SERVICII INTEGRATE PENTRU O COMUNITATE DEZVOLTATA ,, COD SMIS 140638 – publicat 14.07.2023

Anunt de participare la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica avand ca obiect ,, Servicii de organizare cursuri de calificare (pentru 170 de membri GT) in cadrul proiectului ,,Servicii integrate pentru o comunitate dezvoltata,, Cod SMIS 140638 – publicat 29.04.2022

SERVICII DE ORGANIZARE TABERE SCOLARE, IN CADRUL PROIECTULUI “EDUCATIE FARA FRONTIERE PENTRU COPIII DIN COMUNA SIMIAN“ , COD SMIS 138592 – publicat 13.04.2022

Anunt de participare la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica avand ca obiect servicii de organizare tabere scolare in cadrul proiectului „Educatie fara frontiere pentru copiii din comuna Simian”, cod SMIS138592 – publicat 01.03.2022

Anunt – initiere procedura de negociere fara publicare prealabila auni anunt de participare – pentru atribuire contract de achizitie publica – dotări în cadrul proiectului ” MODERNIZARE, RENOVARE Șl DOTARE CĂMIN CULTURAL SAT CERNEȚI COMUNA ȘIMIAN, JUDEȚUL MEHEDINȚI ” – lot 3 – Dispozitive de protecție împotriva incendiilor. publicat 19.01.2022

Anunt participare procedura de atribuire contract de achizitie publica avand ca obiect Servicii organizare curs initiere competente antreprenoriale in cadrul Proiectului SERVICII INTEGRATE PENTRU O COMUNITATE DEZVOLTATA, COD SMIS 140638 – publicat 10.01.2022

Proces verbal deschidere oferte servicii tabere de copii – publicat 23.12.2021

Reluare servicii organizare tabere scolare in cadrul proiectului „educatie fară frontiere pentru copii din cimuna Simian cod smis 138592” – publicat 26.11.2021

Răspuns către SC Hercules Tour Agency SRL nr 15584/17.11.2021 – publicat 17.11.2021

Solicitare clarificare referitoare la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica avand ca obiect servicii de organizare tabere scolare in cadrul Proiectului EDUCATIE FARA FRONTIERE PENTRU COPII DIN COMUNA SIMIAN – publicat 17.11.2021

Servicii de catering Proiect ,, SERVICII INTEGRATE PENTRU O COMUNITATE DEZVOLTATA,, Cod SMIS 140638 – publicat 28.09.2021

Anunt de atribuire servicii catering – publicat 9.9.2021

Pv deschidere oferte catering – publicat 18.08.2021

Formulare SERVICII CATERING Documentatie de atribuire Anunt de participare-semnat – publicat 30 Iulie 2021

Raspuns la clarificari 2 – publicat 17.5.2019

Anunt – publicat 17.5.2019

Sari la conținut